Wszystko o Topics API

Spis treści

Newsletter

Bądź na bieżąco z wydarzeniami w świecie AdTech i MarTech

Szanujemy Twoją prywatność. Dowiedz się więcej tutaj.

W lipcu 2021 r. Google Chrome zaproponował, żeby Federated Learning of Cohorts (FLoC), mechanizm do wyświetlania reklam w oparciu o zainteresowania, zastąpić innym rozwiązaniem. Pół roku później, 25 stycznia 2022 r. firma oficjalnie ogłosiła, że zaczyna prace nad Topics API, mechanizmem wyświetlania reklamy w oparciu o tematy.

Najważniejsze informacje o Topics API

 • Topics API to najnowszy projekt Google Chrome dla Privacy Sandbox. Topics API zastąpi projekt Federated Learning of Cohorts (FLoC) API, który miał wyświetlać użytkownikom sieci reklamy w oparciu o ich zainteresowania. FLoC został zaprojektowany jako alternatywa dla ciasteczek stron trzecich (third-party cookies).
 • Google Chrome wycofało się z projektu FLoC i skupi się na rozwijaniu i testowaniu Topics API.
 • Decyzja o wycofaniu FLoC została podjęta na bazie wątpliwości co do ochrony prywatności odbiorców reklamy. Obawy dotyczyły między innymi możliwości wykorzystania wrażliwych danych pozyskanych z kohort do stworzenia cyfrowego odcisku palca urządzenia użytkownika.
 • Topics API umożliwi reklamodawcom targetowanie reklam na podstawie witryn odwiedzanych przez użytkowników.
 • Model klasyfikatora zmapuje nazwy hostów stron internetowych i przekształci je w grupy tematyczne. Uwzględnione zostaną tylko subdomeny i domeny główne, a nie pełny adres URL. Na przykład strona football.newsy.pl będzie w całości powiązana z tematami piłki nożnej, ale newsy.pl/sport będzie powiązana z newsami – mapowanie zakończy się na newsy.pl, bez uwzględnienie /sport.
 • Jeśli wydawca nie ma zaimplementowanego mechanizmu Topics API w swojej witrynie, tematy wygenerowane dla tej witryny nie będą uwzględniane w cotygodniowych obliczeniach.
 • Taksonomia (klasyfikacja) tematów będzie tworzona w oparciu o klarowne nazwy, np. “Sport”, “Podróże”, “Sztuka i rozrywka”. To ważne, aby zarówno ludzie i maszyny potrafili za pomocą nazw sklasyfikować tematy.
 • Aktualnie jest około 350 sklasyfikowanych tematów. W przyszłości katalog tematów zostanie rozszerzony; jednocześnie liczba kategorii powinna być rozsądnie ograniczona, aby zapobiec identyfikacji i śledzeniu aktywności użytkownika między różnymi stronami www.
 • W przyszłości strony internetowe prawdopodobnie same będą określać taksonomię własnych tematów. Będą wykorzystywać do tego metatagi, nagłówki strony lub kod JavaScript.
 • Wrażliwe tematy, takie jak rasa, religia, historia choroby czy orientacja seksualna nie będą zawarte w katalogu tematów Topics API.
 • W przyszłości użytkownicy będą mogli zobaczyć, które tematy zostały do nich przypisane, usuwać je, a nawet wyłączać mechanizm Topics API w swojej przeglądarce.
 • Tematy będą pobierane z urządzenia użytkownika (np. laptopa lub smartfona) i nie będą angażować żadnych zewnętrznych serwerów, nawet serwerów Google.
 • Topics API co tydzień przypisze do użytkownika 5 tematów na bazie historii odwiedzanych stron www oraz jeden losowo wybrany temat. Taka mechanika zapewni minimalną grupę odbiorców każdego tematu (k-anonimowość) oraz będzie chronić prywatność użytkowników.
 • Za każdym razem, gdy mechanizm Topics API zostanie wywołany (np. przez platformę AdTech), zwróci od 0 do 3 tematów. Zwrócone zostaną tylko te tematy, które zostały zarejestrowane podczas ostatniej wizyty użytownika.
 • Jeśli zostaną zwrócone 3 tematy, te będą one reprezentować te tematy, którymi użytkownik najczęściej interesował się w ciągu ostatnich 3 tygodni — mechanizm wybierze po jednym temacie z każdego z poprzednich 3 tygodni.
 • Tematy powiązane z użytkownikiem będą przechowywane tylko przez 3 tygodnie, a następnie zostaną usunięte. W ich miejscu zostaną utworzone nowe tematy.
 • Gdy wywołujący (czyli np. wydawcy i firmy AdTech) uruchomią mechanizm Topics API, zwróci on identyfikatory tematów (topics ID) dla każdego z 3 tematów, które można wyszukać w taksonomii tematów, jej wersji i według wersji klasyfikatora.
 • Jeśli użytkownik wyczyścił historię w przeglądarce, przeglądał sieć w trybie incognito lub zrezygnował z Topics API, tematy będą puste.

Najczęstsze pytania (FAQ) o Topics API

Co to jest Topics API?

Topics API to inicjatywa Google Chrome, która jest częścią Privacy Sandbox — serii standardów i API zaprojektowanych w celu zastąpienia procesów obecnie realizowanych przez ciasteczka stron trzecich. Mechanizm Topics API zastąpi Federated Learning of Cohorts (FLoC), aby wyświetlać reklamy na podstawie tematów, którymi interesuje się użytkownik, a nie kohorty, do której użytkownik należy.

Jak ma działać Topics API i jak będą tworzone tematy?

Chociaż prace nad Topics API wciąż trwają, ogólna koncepcja polega na przypisaniu użytkownikowi maksymalnie 5 tematów tygodniowo na podstawie odwiedzanych przez niego witryn. Topics API do puli tematów doda jeszcze jeden losowo wybrany temat. Taka mechanika zapewni minimalną grupę odbiorców każdego tematu (k-anonimowość) oraz będzie chronić prywatność użytkowników.

Tematy zostaną przypisane do użytkownika co tydzień, ale rzeczywista data rozpoczęcia tygodnia będzie inna dla każdego użytkownika.

Gdy użytkownik odwiedza stronę internetową, przeglądarka przekazuje do 3 tematów „rozmówcy” — tj. firmom, które wywołały API, takim jak wydawcy i firmy AdTech. Te 3 tematy będą reprezentować tematy przypisane użytkownikowi w ciągu ostatnich 3 tygodni — tj. 1 temat z każdego z poprzednich 3 tygodni, ale w losowej kolejności.
Tematy użytkownika będą dostępne tylko dla tych podmiotów, które wcześniej obserwowały użytkownika. Jeśli więc taki wydawca zobaczył u obserwowanego użytkownika temat „fitness”, to następnym razem, gdy użytkownik odwiedzi jego witrynę, wydawca otrzyma temat „fitness”. Wydawca będzie nadal otrzymywać ten temat przez pozostały czas do upływu 3 tygodni.

Jeśli wydawca lub firma AdTech nie zarejestrowała wizyty użytkownika na witrynie do której mają dostęp poprzez zbiory tematów, to nie mają możliwości otrzymania dostępu do tego tematu i targetowania odbiorcy.

Ile tematów będzie kategoryzować Topics API?

Katalog Topics API będzie początkowo zawierał od kilkuset do kilku tysięcy tematów. Obecna taksonomia definiuje około 350 kategorii i obejmuje nadrzędne tematy jak Sztuka i rozrywka oraz ich podkategorie, np. Sztuka i rozrywka > TV Show i programy > Dramaty telewizyjne > Telewizyjne opery mydlane.

Katalog tematów będzie publicznie dostępny i będzie ewoluował w czasie. Nie wiadomo jeszcze, czy serwisy będą mogły tworzyć własne tematy, czy też zmieniać te, które zostały im przypisane przez przeglądarkę.

Czy Topics API będą dopuszczać wrażliwe kategorie, np. rasę, religię, seksualność i historię choroby?

Tematy katalogowane dla Topics API są nazywane w taki sposób, że łatwo można się zorientować, czego dotyczą, np. Moda, Sport, Motoryzacja. Dla porównania, FLoC przypisywał do kohort identyfikator numeryczny (np. kohorta 4872); przez to nie można było rozpoznać zbioru tematów jaki dana kohorta obejmuje i nie można było wykluczyć, że w kohorcie są tematy wrażliwe.

Topics API nie dopuszcza wrażliwych tematów ze względu na skupienie na ochronie prywatności użytkowników. W przyszłości użytkownicy Chrome będą mogli zarządzać tematami, z którymi są powiązani, a nawet całkowicie wyłączać Topics API.

Chrome zbiera feedback nt. Topics API i uwzględnia opinie podczas rozwoju tego produktu, dlatego w miarę upływu czasu dowiemy się więcej o kontroli użytkowników nad tematami.

Różnice między FLoC i Topics API

FLoC umieszczałby przeglądarki internetowe w kohortach na podstawie informacji o zachowaniu użytkownika podczas sufrowania po sieci. Na przykład kohorta 4872 może odnosić się do osób zainteresowanych tenisem.
Topics API ma inny mechanizm. Na podstawie informacji o zachowaniu użytkownika podczas sufrowania po sieci to konkretny temat zostaje przypisany do przeglądarki. Na przykład “Tenis” może dotyczyć osób zainteresowanych sportem i sprzętem tenisowym.

Procesy stojące za tymi procesami przypisywania do kohorty lub tematu do użytkownika różnią się. FLoC miał przetwarzać informacje na urządzeniu użytkownika i korzystać z uczenia maszynowego. Topics API wykorzysta model klasyfikatorów, aby powiązać strony z tematami.

Dlaczego Google Chrome zrezygnował z FLoC na rzecz Topics API?

Głównym powodem, dla którego Google Chrome odszedł od FLoC jest sposób w jaki FLoC chronił prywatność użytkowników. Mimo że mechanizm został zaprojektowany jako opcja bardziej przyjazna dla prywatności niż targetowanie po ciasteczkach stron trzecich, poziom ochrony prywatności użytkowników był niewystarczający.

 • FLoC nadal byłby formą personalizacji reklam, którą organizacje, takie jak EFF, powinny całkowicie wyeliminować.
 • Firmy mogłyby określić, do jakiej kohorty należysz, zestawiając informacje umożliwiające identyfikację (np. adresy e-mail) z ID kohorty Twojej przeglądarki.
 • Ponieważ kohorty miały być generowane przez przeglądarkę, trudno byłoby wykluczyć drażliwe tematy, np. rasę, religię i orientację seksualną.
 • FLoC umożliwiłoby firmom korzystanie z ID kohorty wraz z innymi informacjami do tworzenia fingerprintów (cyfrowych odcisków palców urządzeń). Fingerprinty można następnie wykorzystać do identyfikacji osób.

Jak wydawcy mogą zaimplementować Topics API na swoich stronach?

Nadrzędnym celem Topics API jest ochrona prywatności użytkowników oraz wsparcie rozwoju reklamodawców i wydawców. Jeśli chodzi o sposób działania, wydawcy (i ich partnerzy AdTech) będą musieli wywołać API, aby otrzymać pulę tematów przypisanych do użytkownika. Topics API można łączyć z innymi sygnałami kontekstowymi, np. adresem URL strony, aby pomóc w wyborze najtrafniejszej reklamy dla danego użytkownika.

W przyszłości wydawcy prawdopodobnie będą mogli używać metatagów, nagłówków HTTP lub kodu JavaScript, aby pomóc klasyfikatorowi identyfikować tematy zawarte na swoich stronach internetowych.
Poniżej znajdziesz podstawowy przykład działania kodu JavaScript. Pamiętaj, że Topics API może ulec zmianie.

// document.browsingTopics() returns an array of up to three topic objects in random order.
const topics = await document.browsingTopics();
 
 
// The returned array looks like: [{'value': Number, 'taxonomyVersion': String, 'modelVersion': String}]
 
 
// Get data for an ad creative.
const response = await fetch('https://ads.example/get-creative', {
 method: 'POST',
 headers: {
  'Content-Type': 'application/json',
 },
 body: JSON.stringify(topics)
});
// Get the JSON from the response.
const creative = await response.json();
 
 
// Display ad.

Czy wydawcy mogą uniemożliwić Topics API gromadzenie danych o użytkownikach w ich witrynach?

Wydawcy mogą zrezygnować z Topics API, dodając następujący kod do swojej witryny internetowej:

Permissions-Policy: browsing-topics=()

Ponadto, jeśli wydawca ma już w swojej witrynie kod rezygnacji z FLoC, automatycznie powoduje to wyłączenie Topics API.

Permissions-Policy: interest-cohort=()

Jak reklamodawcy mogą wyświetlać reklamy za pomocą Topics API?

Reklamodawcy prawdopodobnie będą musieli po prostu określić tematy, na które chcą się reklamować, a następnie platformy AdTech, z których reklamodawcy korzystają, dopasują reklamy do tematów uzyskanych z Topics API.

Przykład: producent gadżetów kosmetycznych chce wyświetlić reklamę swojej nowej linii maszynek do golenia. Do wyświetlenia reklamy wykorzysta on tematy “Maszynki do golenia i golarki”. Jeśli jego platforma AdTech otrzyma ten temat od Topics API, wyświetli użytkownikowi reklamę reklamodawcy.

Jaką rolę będą odgrywać firmy AdTech w targetowaniu i realizacji kampanii opartych na Topics API?

W tej chwili nie wiadomo jak Topics API wpasuje się w środowisko AdTech, ale firmy AdTech bez wątpienia będą odgrywać kluczową rolę w kampaniach reklamowych.

Ważnymi kwestiami dotyczącymi ochrony prywatności użytkowników jest ograniczenie liczby podmiotów trzecich, które mogą otrzymywać informacje z API oraz nieujawnianie im większej ilości informacji niż teraz ujawniają ciasteczka stron trzecich. Z tego powodu może się okazać, że w procesie wyświetlania reklam będzie brać ograniczona liczba platform AdTechowych.

Możemy się spodziewać, że firmy AdTechowe będą starały się włączyć Topics API do swoich ofert, aby móc prowadzić kampanie reklamowe.

Czy Topics API to mechanizm dbający o prywatność użytkowników sieci?

Jeśli chodzi o metody targetowania reklam, im bardziej są one przyjazne dla prywatności, tym mniej informacji o użytkowniku jest ujawnianych. Ochrona prywatności jest postrzegana w branży AdTech jako pozytywne zjawisko, ale należy pamiętać, że reklamodawcy będą chcieli mieć pewność, że pieniądze z reklam są wydawane na wyświetlanie reklam docelowym (a nie przypadkowym) odbiorcom.

A jeśli nie możesz stwierdzić, czy dana osoba należy do Twojej grupy docelowej, to w jaki sposób będziesz wyświetlać reklamy?

Dyskusje na temat targetowania przyjaznego dla prywatności i wartościowego dla reklamodawców i wydawców toczą się w branży, odkąd ochrona prywatności zaczęła być priorytetem.

Topics API oferuje więcej ochrony prywatności niż FLoC, ale wciąż nie ma pewności czy będzie wartościowe dla reklamodawców.

Wprowadzenie Topics API przez Google było odpowiedzią na negatywne opinie dotyczące FLoC-a i nie zapewniania przez niego wystarczającej ochrony prywatności dla użytkowników.

Jeśli chodzi o metody targetowania reklam, Topics wydają się zapewniać najlepszą ochronę prywatności w porównania do FLoC i targetowania po ciasteczkach stron trzecich.

Topics API oferuje również inne ustawienia chroniące prywatność:

 • Jeśli użytkownik jest w trybie incognito, Topics API zwróci puste tematy. 
 • Witryny mogą zrezygnować z używania tej technologii.
 • Ilość informacji dostępnych w API będzie ograniczona, aby zmniejszyć szanse na zidentyfikowanie użytkownika, zwłaszcza między różnymi stronami www.
 • W przyszłości użytkownicy będą mogli przeglądać powiązane z nimi tematy oraz zmieniać je i usuwać. Będą też mogli zrezygnować z używania tej technologii.

Czy Topics API zostanie wdrożony też w innych przeglądarkach?

Ben Galbraith, dyrektor produktu Chrome, powiedział w briefingu prasowym, że ponieważ Topics API jest we wczesnej fazie, Firefox, Safari, Edge i inne przeglądarki nie stwierdziły, czy zaadaptują tę technologię. Od czasu wydania projektu FLoC do czasu jego zamknięcia, żadna inna duża przeglądarka internetowa nie chciała jej zaadaptować. Czy zatem możemy spodziewać się, że inne przeglądarki nie wdrożą Topics API?

„Podzieliliśmy się materiałami wyjaśniającymi zagadnienie, co jest wstępem do procesu, omówienia z innymi przeglądarkami ich poglądów na temat Topics API, więc czas pokaże” – powiedział Galbraith.

Kiedy zaczniemy korzystać z Topics API?

Topics API to stosunkowo świeży temat, a inne projekty w Privacy Sandbox są na różnych etapach rozwoju. Obecnie dokładna data publikacji Topics API nie jest ustalona, ​​ponieważ dyskusje wokół technologii wciąż trwają. Topics API należy również poddać różnym testom przed wydaniem. Rozwiązanie raczej nie zostanie uruchomione przed 2023 r.

Google aktualizuje oś czasu dla projektów w Privacy Sandbox raz w miesiącu.

Źródło: Privacy Sandbox

Czytaj dalej

NAPISALIŚMY I WYDALIŚMY KOMPENDIUM WIEDZY O ADTECHU

The AdTech Book

Dowiedz się jakie platformy, procesy i firmy tworzą świat cyfrowej reklamy.

Mike Sweeney

Head of Marketing

“The AdTech Book to rezultat naszego wieloletniego doświadczenia w projektowaniu i budowaniu technologii AdTech i MarTech dla naszych klientów.”

Sprawdź, jak możemy pomóc Ci z Twoim projektem

Umów się na rozmowę z naszymi specjalistami i dynamicznie rusz do przodu ze swoim projektem.