Korzyści z technologii zwiększających prywatność (PETs) w AdTech

Korzyści z technologii zwiększających prywatność (PETs) w AdTech

Spis treści

Newsletter

Bądź na bieżąco z wydarzeniami w świecie AdTech i MarTech

Szanujemy Twoją prywatność. Dowiedz się więcej tutaj.

Technologie zwiększające prywatność (PETs) to zbiór narzędzi i technik zaprojektowanych w celu ochrony indywidualnej prywatności i danych osobowych użytkowników. Te technologie są szczególnie istotne dla branży reklamy internetowej (AdTech), która w dużej mierze polega na danych o użytkownikach w celu wyświetlania targetowanych i spersonalizowanych reklam oraz mierzenia ich skuteczności.

W tym artykule przyjrzymy się korzyściom wynikającym z wdrożenia PETs w AdTechu oraz wyzwaniom związanym z ich wdrożeniem.

Jest to nasz drugi artykuł na temat technologii zwiększających prywatność w AdTech. Jeśli chcesz dowiedzieć się, czym są PETs, jakie technologie i dlaczego te wykorzystuje się w AdTechu oraz jak wygląda ich przyszłość, zapraszamy do przeczytania naszego wpisu na blogu: Czym są technologie zwiększające prywatność (PETs) w AdTech?

Najważniejsze informacje

 • Technologie zwiększające prywatność (PETs) to technologie zaprojektowane w celu ochrony prywatności użytkowników, jednocześnie umożliwiające gromadzenie i analizę danych. Mogą obejmować techniki takie jak szyfrowanie, anonimizacja i differntial privacy.
 • Dzięki PETs reklamodawcy mogą kierować reklamy do określonych odbiorców bez konieczności gromadzenia lub udostępniania danych osobowych. To może zwiększyć zaufanie użytkowników i zmniejszyć ryzyko naruszenia lub niewłaściwego wykorzystania danych.
 • PETs mogą również pomagać reklamodawcom i wydawcom w przestrzeganiu przepisów dotyczących prywatności, takich jak RODO i CCPA.
 • Reklamodawcy mogą wykorzystywać PETs do zbierania informacji na temat zachowań i preferencji użytkowników, nie ujawniając danych osobowych. To może prowadzić do bardziej skutecznego targetowania reklamam i lepszego doświadczenia użytkownika.
 • PETs mogą również przynosić korzyści wydawcom, umożliwiając im zarabianie na treściach bez naruszania prywatności użytkowników. Wykorzystując PETs do gromadzenia danych nieosobowych, wydawcy mogą oferować bardziej trafne reklamy bez narażania zaufania użytkowników.
 • Mimo że PETs mogą przynieść wiele korzyści, nie stanowią one “leku na całe zło” w przypadku obaw dotyczących prywatności w AdTech. Firmy nadal muszą zachowywać przejrzystość w zakresie praktyk gromadzenia danych i skutecznie wykorzystywać PETs w celu ochrony prywatności użytkowników.

Korzyści z technologii zwiększających prywatność (PETs) w AdTech

Ochrona danych osobowych

Jedną z głównych zalet PETs w AdTech jest ochrona danych osobowych. PETs zapewniają bezpieczne gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych użytkownika, co zmniejsza ryzyko naruszenia danych i nieautoryzowanego dostępu. Dzięki temu nie tylko chroni się prywatność osób, ale także pomaga firmom uniknąć kosztownych procesów sądowych i szkód na reputacji.

Przykłady PETs, które chronią dane osobowe, obejmują:

 • Techniki anonimizacji – służące do usunięcia danych osobowych (PII) z danych użytkownika, takich jak nazwiska, adresy i numery telefonów.
 • Differntial privacy – polegająca na wprowadzeniu szumu do danych, co utrudnia identyfikację poszczególnych użytkowników.
 • Szyfrowanie homomorficzne – umożliwia przetwarzanie zaszyfrowanych danych bez konieczności odkrywania ich treści.

Dzięki zastosowaniu tych technologii reklamodawcy mogą nadal uzyskiwać wartościowe informacje na temat użytkowników, jednocześnie chroniąc ich prywatność i dane osobowe.

Utrzymanie zaufania użytkowników

PETs mogą pomóc firmom budować i utrzymywać zaufanie użytkowników poprzez zapewnienie przejrzystych praktyk gromadzenia i przetwarzania danych. Poprzez jasne wyjaśnienie swoich praktyk dotyczących danych, firmy AdTech mogą pokazać użytkownikom, że szanują ich prywatność i są zaangażowane w ochronę ich danych.

Elementy, które przyczyniają się do utrzymania zaufania użytkowników w kontekście technologii zwiększających prywatność, obejmują:

 • Polityka prywatności – firmy AdTech mogą wyjaśnić swoje praktyki gromadzenia danych, dając użytkownikom kontrolę nad jego danymi.
 • Zgoda użytkownika – firmy AdTech mogą uzyskać zgodę użytkownika poprzez mechanizmy zgody lub opcje wycofania zgody, w zależności od rodzaju gromadzonych danych.
 • Minimalizacja danych – firmy AdTech powinny gromadzić tylko te dane, które są niezbędne do świadczenia usług.

Zgodność z przepisami

PETs mogą pomóc firmom w przestrzeganiu przepisów dotyczących prywatności, takich jak Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO) i Kalifornijska Ustawa o Ochronie Prywatności Konsumentów (CCPA). Te przepisy nakładają na firmy obowiązek wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń prywatności i ujawnienia sposobu gromadzenia i wykorzystywania danych użytkowników.

Przykłady przepisów regulujących gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie danych obejmują:

 1. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO) – reguluje gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych przez firmy i organizacje w Unii Europejskiej.
 2. Kalifornijska Ustawa o Ochronie Prywatności Konsumentów (CCPA) – zapewnia mieszkańcom Kalifornii prawo do informacji na temat gromadzonych danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych oraz prawo do wycofania zgody na sprzedaż ich danych osobowych.
 3. Ustawa o Ochronie Danych Osobowych (PDPA) – jest to ustawa o ochronie prywatności w Singapurze, która reguluje gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych przez organizacje. Przyznaje osobom fizycznym prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość żądania ich poprawienia, jeśli to konieczne.
 4. Ogólne Prawo Ochrony Danych (LGPD) – jest to brazylijskie prawo dotyczące prywatności, które zwiększa ochronę prywatności, regulując gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych przez firmy i organizacje w Brazylii.
 5. Ustawa o Ochronie Prywatności z 1988 r. – jest to australijskie prawo o ochronie prywatności, które zwiększa prywatność poprzez regulację postępowania z danymi osobowymi przez australijskie agencje rządowe i niektóre organizacje sektora prywatnego.
 6. Ustawa o Ochronie Danych Osobowych (PDPA) – jest to malajski przepis o ochronie prywatności, który reguluje przetwarzanie danych osobowych przez organizacje w Malezji.

Poprawa dokładności danych

PETs mogą również pomóc firmom w poprawie dokładności swoich danych. Dzięki wykorzystaniu PETs, firmy mogą zapewnić, że gromadzone przez nie dane są wysokiej jakości i wiarygodne, co może zwiększyć skuteczność ich kampanii reklamowych.

Walidacja danych

Walidacja danych to proces, który zapewnia, że dane są dokładne i kompleksowe. Jedną z technologii zwiększających prywatność, które można wykorzystać do weryfikacji poprawności danych, jest szyfrowanie homomorficzne.

Szyfrowanie homomorficzne to rodzaj szyfrowania, które umożliwia przeprowadzanie obliczeń na zaszyfrowanych danych bez ich wcześniejszego odszyfrowywania. Firmy AdTech mogą wykorzystywać szyfrowanie homomorficzne do weryfikacji poprawności swoich danych, jednocześnie nie ujawniając ich osobom trzecim i nie naruszając bezpieczeństwa danych.

Wzbogacanie danych i współpraca

Wzbogacanie danych to proces uzupełniania istniejących danych o dodatkowe informacje. PETs mogą pomóc firmom AdTech w wzbogacaniu danych na różne sposoby.

Na przykład mogą stosować techniki anonimizacji w celu usunięcia danych osobowych (PII) z danych użytkowników przed ich wzbogaceniem o dodatkowe informacje. Dzięki temu zapewniona jest ochrona prywatności użytkowników podczas ulepszania ich danych.

PETs mogą być również wykorzystywane do bezpiecznego udostępniania danych i współpracy między różnymi firmami AdTech, przy jednoczesnym zachowaniu prywatności użytkowników. Można to osiągnąć za pomocą technik, takich jak bezpieczne obliczenia wielostronne (MPC) lub szyfrowanie homomorficzne, które umożliwiają wielu stronom przeprowadzanie obliczeń na zaszyfrowanych danych bez ujawniania danych bazowych.

Uczenie maszynowe

Technologie zwiększające prywatność (PETs) mogą być wykorzystywane w AdTech do trenowania modeli uczenia maszynowego na danych prywatnych bez naruszania prywatności użytkowników.

Redukcja kosztów

PETs mogą pomóc firmom obniżyć koszty poprzez minimalizację ryzyka naruszenia danych oraz redukcję kosztów związanych z utrzymaniem dużych i złożonych stosów technologicznych.

Poprzez ograniczanie potrzeby przechowywania i przetwarzania danych, reklamodawcy, wydawcy i firmy AdTech mogą zaoszczędzić pieniądze na kosztach infrastruktury i konserwacji.

Wyzwania związane z technologiami zwiększającymi prywatność (PETs) w AdTech

Mimo wielu korzyści, jakie technologie zwiększające prywatność (PETs) oferują branży AdTech, istnieje kilka wyzwań, którym należy sprostać w celu ich skutecznego wdrożenia. Te wyzwania mogą dotyczyć różnych aspektów, w tym technicznych, finansowych i prawnych.

Złożoność

Technologie zwiększające prywatność mogą być trudne do zrozumienia i wdrożenia, wymagając specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Na przykład, wdrożenie federacyjnego uczenia się może wymagać zaawansowanej wiedzy z zakresu systemów rozproszonych i algorytmów uczenia maszynowego.

Kompatybilność z istniejącymi systemami

Wdrażanie PETs może być wymagające i trudne, gdyż konieczna jest kompatybilność z istniejącymi systemami informatycznymi oraz integracja z istniejącymi przepływami pracy.

Koszt

Przyjęcie, utrzymanie i dostosowanie PETs może wiązać się z kosztami, co może stanowić barierę dla niektórych firm. Koszty wdrożenia PETs mogą obejmować zakup sprzętu i oprogramowania, szkolenie pracowników, a także bieżącą konserwację i aktualizacje.

Kompromisy

PETs mogą wymagać kompromisów między ochroną prywatności a innymi aspektami, takimi jak dokładność danych. Firmy mogą być zmuszone do znalezienia równowagi między korzyściami wynikającymi z PETs a innymi priorytetami, takimi jak skuteczność marketingowa czy cele biznesowe.

Brak standardów

Pomimo wyzwań, technologie zwiększające prywatność (PETs) oferują również znaczne możliwości dla wydawców i reklamodawców w branży AdTech, w tym ulepszone bezpieczeństwo cybernetyczne i nowe innowacje.

Jedną z głównych korzyści PETs jest zmniejszenie ryzyka naruszenia i wycieku danych, co pomaga firmom uniknąć kosztownych procesów prawnych i utraty reputacji.

PETs umożliwiają zwiększenie prywatności i bezpieczeństwa użytkowników, co stanowi atut dla firm. Poprzez wykazywanie zaangażowania w ochronę prywatności użytkowników, firmy mogą budować zaufanie i lojalność wśród swoich klientów.

Możliwości technologii zwiększających prywatność (PETs) w AdTech

Pomimo wyzwań, technologie zwiększające prywatność (PETs) oferują również znaczne możliwości dla wydawców i reklamodawców w branży AdTech, w tym ulepszone bezpieczeństwo cybernetyczne i nowe innowacje.

Jedną z głównych korzyści PETs jest zmniejszenie ryzyka naruszenia i wycieku danych, co pomaga firmom uniknąć kosztownych procesów prawnych i utraty reputacji.

PETs umożliwiają zwiększenie prywatności i bezpieczeństwa użytkowników, co stanowi atut dla firm. Poprzez wykazywanie zaangażowania w ochronę prywatności użytkowników, firmy mogą budować zaufanie i lojalność wśród swoich klientów.

Podsumowanie

Technologie zwiększające prywatność (PETs) przynoszą wiele korzyści branży AdTech, takich jak lepsza ochrona danych, zgodność z przepisami i budowanie zaufania użytkowników.

Jednak wdrożenie PETs wiąże się również z pewnymi wyzwaniami, takimi jak złożoność, kompatybilność z istniejącymi systemami i kwestie finansowe. Firmy AdTech powinny być świadome tych wyzwań i opracować odpowiednie strategie, aby skutecznie sobie z nimi poradzić.

Wnioskując, rozwój i przyjęcie technologii PETs jest kluczowe dla zapewnienia ochrony prywatności użytkowników w dynamicznym środowisku cyfrowym.

Poprzez inwestowanie w PETs oraz współpracę w celu ustalenia standardów i najlepszych praktyk, firmy AdTech mogą nadać priorytet ochronie prywatności użytkowników, jednocześnie zapewniając skuteczne procesy reklamy programowej.

Czytaj dalej

NAPISALIŚMY I WYDALIŚMY KOMPENDIUM WIEDZY O ADTECHU

The AdTech Book

Dowiedz się jakie platformy, procesy i firmy tworzą świat cyfrowej reklamy.

Mike Sweeney

Head of Marketing

“The AdTech Book to rezultat naszego wieloletniego doświadczenia w projektowaniu i budowaniu technologii AdTech i MarTech dla naszych klientów.”

Sprawdź, jak możemy pomóc Ci z Twoim projektem

Umów się na rozmowę z naszymi specjalistami i dynamicznie rusz do przodu ze swoim projektem.