Jak działamy

Sukces nie polega na doprowadzenia projektu do końca. Sukces to coś, do czego dążymy na każdym etapie życia produktu.

Tworzymy długoterminowe relacje z naszymi Klientami

Sukces nie polega na doprowadzenia projektu do końca – sukces to nawyk, który powtarzamy na każdym etapie życia produktu.

Łączymy siły z naszymi klientami i wspieramy go jako Partner Techniczny, któremu zależy na przyszłym sukcesie projektu, a nie jako wykonawca traktujący zadanie jako jednorazowy projekt. Takie podejście pozwala nam budować oprogramowanie z myślą o przyszłości i umożliwia nam nawiązanie silnych, długotrwałych relacji z klientami.

Nasze długoterminowe podejście ma odzwierciedlenie w jakości naszej pracy.

How we work

Nasza praca opiera się na metodologii Agile

Metody tworzenia oprogramowania zmieniły się na przestrzeni lat. W przeszłości rozwijanie oprogramowania wymagało zaangażowania wielkich zasobów, czasu i pieniędzy.

Obecnie, głównie ze względu na wysokie ryzyko niepowodzenia projektów i wysoką konkurencyjność branży oprogramowania, coraz więcej firm poszukuje nowych możliwości pozwalających na zmniejszenie ryzyka związanego z projektem i skrócenie czasu potrzebnego do wprowadzania produktu na rynek.

Coraz popularniejszym sposobem na tworzenie aplikacji i platform programistycznych są tak zwane zwinne metodyki (ang. agile methodologies), pozwalające na budowanie i udostępniane oprogramowania kawałek po kawałku.

Nasz proces budowania oprogramowania rozpoczyna się od tzw. Rapid Prototyping, a następnie budowy wersji MVP, która jest punktem wyjścia do dalszych prac nad projektem, jego wdrożenia i późniejszego wsparcia. Metodyka Agile pozwala nam na stopniowy, zauważalny progres na każdym etapie cyklu życia projektu.

64% vs 49%

Agile oferuje wyższy współczynnik sukcesu projektu (64%) w porównaniu do metody tradycyjnej (49%)

Ambysoft

9%

Wskaźnik niepowodzenia projektu przy Agile wynosi zaledwie 9%, i aż 29% w przypadku tradycyjnej metody.

The Standish Group

Proces

Od prototypowania i projektowania, przez rozwój i testy, po wsparcie i utrzymanie – na każdym etapie cyklu życia projektu nasze usługi cechuje wysoka jakość.

Szybkie prototypowanie

Proces tworzenia nowego oprogramowania to wiele niepewności i pytań. Duże firmy i startupy często zadają sobie pytania takie jak “czy ludzie naprawdę będą chcieli tego używać?”, „czy projekt zarobi pieniądze?”, lub „czy to rozwiązanie rzeczywiście rozwiązuje nasz problem?” Na wszystkie te pytania można odpowiedzieć tworząc szybki prototyp (ang. Rapid Prototype)

Szybki prototyp to interaktywny, działający model aplikacji lub platformy. To również pierwsza wizualna reprezentacja projektu i niezbędny krok w kierunku stworzenia produktu o minimalnej koniecznej funkcjonalności (Minimum Viable Product).

Stworzenie szybkiego prototypu pomaga:

 • Zmaterializować pomysły i stworzyć wstępny wygląd oprogramowania.
 • Przedstawić użytkownikom, zespołowi i firmie, oraz jej inwestorom i interesariuszom interaktywny model produktu.
 • Stworzenie podstaw produktu MVP
 • Zmniejszyć ilość problemów związaną z użytecznością produktu.
 • Przyspieszenie czasu wejścia na rynek (TTM).
 • Rapid prototyping
  How We Work

  Rozwój produktów MVP

  Wbrew swojej definicji, produkt MVP nie jest produktem niepełnowartościowym. To pierwsza, robocza wersja projektu pozwalająca na uzyskanie cennych informacji zwrotnych od pierwszych użytkowników pozwalająca na poprawę produktu i modyfikację jego mapy drogowej.

  Idea produktu MVP pojawiła się po raz pierwszy jako sposób umożliwiający startupom udostępnienie produktów swoim użytkownikom w jak najkrótszym czasie. Korzyści płynące z tworzenia MVP, walidacja pomysłów i uzyskiwanie informacji zwrotnych sprawiły, że idea ta zagościła w świecie biznesu na stałe.

  Wiele dużych firm niechętnie rezygnuje z tradycyjnych, dużych projektów IT na rzecz zwinnych, przyrostowych procesów tworzenia oprogramowania. Istnieją jednak dowody które potwierdzają, że ​​podejście MVP jest bardziej skuteczne:

  #1

  Główny powód niepowodzenia startupów związany jest z brakiem zainteresowania produktem (42%).

  CB Insights

  45%

  problemów wszystkich dużych projektów IT związanych jest z przekroczonym budżetem.

  McKinsey & Company we współpracy z Uniwersytetem w Oxfordzie

  76%

  Wskaźnik sukcesu dla małych projektów wynosi 76% i jedynie 10% w przypadku dużych projektów.

  The Standish Group

  The Right Way: A Guide to Building Value Driven AdTech/MarTech Platforms

  Pobierz nasz przewodnik i zobacz jak powstają nowoczesne rozwiązania reklamowe i marketingowe.

  Pobierz za darmo!

  Nasze podejście Agile do rozwoju oprogramowania

  Zarządzanie projektami jest kluczowym elementem procesu tworzenia oprogramowania. Pozwala nam upewnić się, że ​​każdy etap przebiega prawidłowo, a cały projekt jest dobrze zaplanowany, właściwie wdrożony, oraz stale monitorowany i kontrolowany.

  W rozwoju oprogramowania do najczętszych metod zarządzania projektami należą metoda tradycyjna (ang. waterfall model) i Agile.

  Tradycyjne podejście jest liniowe i przejście do następnej fazy możliwe jest jedynie po zakończeniu poprzedniej, bez możliwości powrotu do poprzednich etapów. Z drugiej strony, podejście Agile umożliwia bardziej elastyczne tworzenie oprogramowania.

  Zwinne metodologie (ang. agile) koncentrują się na minimalizowaniu ryzyka, optymalizacji czasu spędzonego na opracowaniu aplikacji i jak najszybszym stworzeniu działającego produktu.

  Agile Software Development

  Oto tylko kilka korzyści płynących z metodyki agile:

  • Deweloperzy są w stanie przewidzieć i reagować na pojawiające się problemy i w razie potrzeby zmienić kierunek rozwoju projektu.
  • Działające wersje oprogramowania wydawane są wcześniej, dzięki czemu zespół i użytkownicy mogą je demonstrować i dostarczać cennych informacji zwrotnych.
  • Testowanie oprogramowania odbywa się na każdym powstałym fragmencie kodu, co zmniejsza liczbę błędów i zapewnia zgodność nowych fragmentów kodu z resztą oprogramowania.
  • Klienci są zachęcani do przekazywania swojej opinia i udziału w procesie tworzenia, co zapewnia większą przejrzystość i wzmacnia relacje z klientami.

  Programiści pracują w dwutygodniowych sprintach a nowe lub udoskonalone funkcje wdrażane są regularnie. Każdy sprint traktowany jest jak mini-projekt i zawiera zadania skoncentrowane wokół najbardziej niezbędnych lub najważniejszych obszarów, którymi wymagają uwagi na poszczególnym etapie projektu.

  Post Launch Support

  Jedną z głównych rzeczy, które wyróżniają nas spośród innych firm zajmujących się rozwojem oprogramowania, jest długoterminowe podejście do procesu tworzenia oprogramowania.

  Łączymy siły z naszymi klientami i wspieramy go jako Partner Techniczny, któremu zależy na przyszłym sukcesie projektu, a nie jako wykonawca traktujący zadanie jako jednorazowy projekt.

  Takie podejście pozwala nam budować oprogramowanie z myślą o przyszłości i umożliwia nam nawiązanie silnych, długotrwałych relacji z klientami.

  64% vs 49%

  Agile oferuje wyższy współczynnik sukcesu projektu (64%) w porównaniu do metody tradycyjnej (49%).

  Ambysoft

  9%

  Wskaźnik niepowodzenia projektu przy Agile wynosi zaledwie 9%, i aż 29% w przypadku metody tradycyjnej

  The Standish Group

  Quality

  Agile znacznie przewyższa tradycyjną metodę w obszarach takich jak jakość produktu, wartość dla udziałowców, ROI oraz czas wykonania.

  Ambysoft

  Kompleksowe tworzenie oprogramowania

  Jednym z wielu powodów, dla których klienci decydują się na współpracę z nami, jest nasz kompleksowe podejście do tworzenia oprogramowania.

  Nasze zespoły mają dostęp do wszystkich zasobów potrzebnych do budowy aplikacji lub platformy od początku do końca, co pozwala scentralizować cały projekt.

  Design

  Projektowanie

  Ponieważ to nasi graficy i specjaliści UX/UI rozpoczynają prace nad każdym projektem, odgrywają kluczową rolę w zdefiniowaniu wizji projektu.

  Podczas Fazy Prototypowania przeprowadzą badania, stworzą prototypy i warstwę wizualną projektu.

  Ta faza pomaga stworzyć zarys tego, nad czym programiści będą pracować w następnych etapach.

  Programowanie

  Nasze zespoły programistyczne są interdyscyplinarne. Oznacza to, że ​​składają się z różnych ról, począwszy od menedżerów projektów i liderów technologii, po deweloperów frontend i backend i specjalistów QA oraz DevOps.

  Oznacza to, że mamy wszystkie kompetencje niezbędne do tworzenia i utrzymania oprogramowania.

  Zajmujemy się również monitorowaniem i wspieraniem infrastruktury klienta, by upewnić się, że aplikacja lub platforma jest zawsze dostępna i działa poprawnie.

  Development
  QA Testing

  Testy QA

  Jedną z głównych rzeczy, które wyróżniają nas spośród innych firm zajmujących się rozwojem oprogramowania, jest długoterminowe podejście do procesu tworzenia oprogramowania.

  Z nami osiągniesz sukces!

  Potrzebujesz wykwalifikowanego zespołu programistycznego AdTech & MarTech, który zajmie się twoim projektem i poprowadzi go dalej, dokładnie tak jak chcesz?

  Get a free quote