Platforma, która rozwiązuje problemy wydajności i skalowalności giełd reklam

Rozwiązaliśmy największe wyzwania technicznych przy pracy z platformami SSP/giełdami reklam.

Clearcode opracowało rozwiązanie, które ułatwia zarządzanie wydajnością giełd reklam i umożliwia ich skalowanie, aby pomóc firmom skrócić czas programowania podczas procesu tworzenia SSP lub giełdy reklam.

KLIENT

Firma technologiczna

BRANŻA

Reklama programmatic

USŁUGA

AdTech

KRAJ

Polska

O projekcie

Zespół naszych deweloperów AdTech przeanalizował główne wyzwania techniczne związane z prowadzeniem giełdy reklamowej w modelu real-time bidding.

Celem projektu było:

 • Rozwiązanie tych wyzwań.
 • Wykorzystanie rozwiązania jako podstawy do przyszłych projektów rozwoju SSP/giełdy reklamowej.

Główne wyzwania, które postanowiliśmy rozwiązać, koncentrowały się wokół wydajności i skalowalności.

Konkretnie chcieliśmy zbudować giełdę reklamową, która może reagować na dużą liczbę żądań reklamowych i biddowania bez opóźnień.

Najważniejsze informacje

Cel

Naszym celem było sprostanie wyzwaniom związanym z wydajnością i skalowalnością, czyli powszechnym problemom w przypadku SSP/giełd reklamowych.

Rozwiązanie #1

Ze skalowalnością poradziliśmy sobie wdrażając architekturę mikroserwisów, łącząc je ze wzorcem skalowania horyzontalnego.

Rozwiązanie #2

Z wydajnością poradziliśmy sobie, wprowadzając komunikację między usługami za pomocą warstwy publikuj-prenumeruj (pub/sub) oraz opracowując populator service.

Rezultat

Stworzyliśmy rozwiązania, które zapewniają giełdzie reklam stabilną wydajność i skalowalność, dzięki czemu można sprzedawać więcej reklam DSP oraz dysponuje najnowszym asortymentem.

“Główne wyzwania, które postanowiliśmy rozwiązać, koncentrowały się wokół skalowalności i wydajności.”

Filip Dominas

PROJECT MANAGER, CLEARCODE

CEL PROJEKTU

Zespół naszych deweloperów AdTech przeanalizował główne wyzwania techniczne związane z prowadzeniem giełdy reklamowej w modelu real-time bidding.

Główne wyzwania

Główne wyzwania, które postanowiliśmy rozwiązać, koncentrowały się wokół skalowalności i wydajności.

Konkretnie chcieliśmy zbudować giełdę reklamową, która może reagować na dużą liczbę żądań reklamowych i biddingowych bez opóźnień.

Na początku zidentyfikowaliśmy następujące wyzwania techniczne:

 • Aby utrzymać szybki czas odpowiedzi, giełda musi się szybko skalować.
 • Zapytanie o asortyment może zajmować dużo czasu, a w odpowiedzi może pojawić się duży pakiet danych.
 • Zmiany w asortymencie dokonywane przez użytkownika (np. wydawcę lub AdOps obsługującego SSP) muszą być przekazywane do wszystkich instancji giełdy.
 • Proces ten nie może być wykonywany po każdej aktualizacji w SSP, ponieważ spowodowałoby to nieprzewidywalną liczbę operacji “propagacji”, co mogłoby wpłynąć na wydajność giełdy.

Bez właściwego rozwiązania tych wyzwań dostawcy SSP/giełd reklamowych napotykają następujące problemy biznesowe:

 • Wydawca nie jest w stanie sprzedać całego dostępnego asortymentu, co skutkuje niskimi wskaźnikami wypełnienia (fill rate) i mniejszymi dochodami z reklam.
 • Wydawca traci możliwość wyświetlenia reklamy odwiedzającemu i potencjalnym dochodom z reklam, ponieważ giełda reklamowa nie odpowiada na czas – zazwyczaj licytacja RTB kończy się w ciągu 250 ms, co oznacza, że giełda reklamowa musi otrzymać i odpowiedzieć na żądania reklamowe/licytacyjne w tych ramach czasowym.

Główne funkcjonalności

  • Architektura mikroserwisowa

   Dzięki temu osiągnęliśmy docelowe poziomy skalowalności, ponieważ każdy mikroserwis może skalować się niezależnie.

  • Komunikacja międzyserwisowa

   Wprowadziliśmy komunikację między usługami w warstwie publikacja-subskrypcja (pub/sub).

  • Usługa populatora

   Wprowadziliśmy usługę populatora, która funkcjonuje jako proxy i punkt komunikacyjny między instancjami giełdy a SSP.

  Nasze rozwiązania

  Na podstawie naszej wiedzy na temat SSP/giełd reklamowych i RTB, a także obszernej analizy tematu, rozwiązaliśmy wszystkie wyzwania.

  Rozwiązaliśmy problem ze skalowalnością

  Aby zapewnić skalowalność giełdy reklamowej – tj. otrzymywać, obsługiwać i przetwarzać więcej żądań reklamowych i biddongowych, wdrożyliśmy architekturę mikroserwisów w połączeniu z wzorcem skalowania horyzontalnego.

  Taka architektura jest stosowana w projektach, gdzie działanie aplikacji dzieli się na indywidualne i powiązane ze sobą usługi.

  Każda z takich usług może być rozwijana, wdrażana i utrzymywana niezależnie od reszty aplikacji i komunikuje się z resztą mikroserwisów za pomocą API.

  Oto korzyści płynące z tego rozwiązania:

  • Każdy mikroserwis może skalować się niezależnie, dzięki czemu jesteśmy w stanie wyskalować giełdę reklam do pożądanego poziomu.
  • Możemy wdrażać te usługi indywidualnie, a nie jako całość, co skraca czas wdrożenia.
  • J​eśli jeden mikroserwis będzie wadliwy, możemy odizolować go od reszty aplikacji. Taka wada nie wpłynie na działanie giełdy reklamowej, która wciąż pozostaje wydajna.

  Rozwiązaliśmy problem z wydajnością

  Główne wyzwania wydajności w SSP/giełdzie reklamowej dotyczą jej zdolności do:

  • Obsługi dużych ilości zmian asortymentu dokonywanych w SSP.
  • Przekazywania tych zmian do wszystkich instancji giełdy.
  • Zapewnienia, aby instancje giełdy reklamowej mogły obsługiwać to zadanie wymagające dużych zasobów bez powodowania nieoczekiwanych problemów wydajnościowych w SSP.

  Aby rozwiązać te wyzwania, wprowadziliśmy komunikację międzyserwisową za pomocą warstwy publikuj-prenumeruj (pub/sub) i opracowaliśmy usługę populatora.

  Komunikacja międzyusługowa za pomocą warstwy publikuj-prenumeruj (pub/sub)

  Pub/sub to wzorzec przesyłania wiadomości zaprojektowany do publikowania i odbierania wiadomości, subskrybując określony kanał lub temat.

  Aby zrealizować wzorzec pub/sub, wybraliśmy NATS, usługę przesyłania wiadomości open-source.

  Jego rolą w środowisku SSP jest informowanie instancji giełdy o wszelkich zmianach w asortymencie.

  Jakie zmiany zachodzą w asortymencie?

  Gdy mówimy o zmianach w asortymencie, odnosimy się do zmian dokonanych w następujących obszarach:

  Suma kontrolna jednostki reklamowej – np. czy została dodana lub usunięta.

  Rozmiar miejsca na reklamę – np. kwadratowy box (250×250) został zastąpiony pionowym prostokątem (240×400).

  Kategorie reklamowe – np. sponsorowane, gwarantowane premium, ukierunkowane na audytorium i resztki.

  Oraz wiele innych zmian.

  Z uwagi na charakter usług NATS, pub/sub dostarcza prostego, bezpiecznego i szybkiego rozwiązania problemu dystrybucji wiadomości.

  Ponieważ pub/sub jest rozwiązaniem bez kolejek, eliminuje wiele problemów związanych z kolejkami i ich ograniczeniami.

  Populator service

  Zazwyczaj, gdy zmiana jest dokonywana w SSP, każda instancja giełdy musi pobrać zmiany w asortymencie przy starcie aplikacji.

  Jeśli każda instancja giełdy odpytywałaby SSP i pobierała asortyment bezpośrednio, obsługa tych żądań wymagałaby dużych zasobów i prawdopodobnie spowodowałaby awarię SSP.

  Aby poradzić sobie z tym wyzwaniem, wprowadziliśmy populator service (populator), która funkcjonuje jako proxy i punkt komunikacyjny między instancjami giełdy a SSP, zapewniając wysoką wydajność giełdy.

  Populator service informuje instancje giełdy o nowych zmianach, aktualizuje asortyment w instancjach giełdy w określonym interwale i przygotowuje asortyment do łatwego ładowania.

  To oznacza, że zadanie wymagające dużych zasobów, jakim jest dostarczenie nowego asortymentu, jest wykonywane w przewidywalny sposób. Wyeliminowaliśmy w ten sposób problem wydajności SSP.

  Jak działa populator service

  Usługa:

  • Pyta SSP o asortyment przy starcie aplikacji.
  • Tworzy unikalny skrót dla odpowiedzi.
  • Przechowuje odpowiedź jako plik w usłudze takiej jak Google Cloud Storage.
  • Publikuje lokalizację pliku na temat pub/sub.
  • Pyta SSP o asortyment według harmonogramu.
  • Porównuje skrót odpowiedzi z poprzednim.
  • Jeśli się różni, przechowuje odpowiedź i publikuje lokalizację pliku na temat pub/sub.

  Aby zapewnić sobie najnowszy asortyment, giełda:

  • Pyta populatora o lokalizację pliku asortymentu przy uruchamianiu.
  • Subskrybuje temat pub/sub, aby otrzymywać powiadomienia o nowych plikach asortymentu.
  • Pobiera nowe pliki i zastępuje nimi swój asortyment.

  Po pobraniu informacje są przechowywane lokalnie przez instancje giełdy.

  Dzięki temu ustawieniu giełda zawsze ma informacje o stanie inwentarza w swojej pamięci. Aby zweryfikować ich ważność, nie musi pobierać plików z przechowywania, co zajęłoby dużo czasu i zasobów; zamiast tego słucha populatora (pub/sub) w celu uzyskania informacji o ewentualnych zmianach w inwentarzu.

  To przekłada się na szybszą wydajność, ponieważ nie trzeba każdorazowo prosić SSP o identyfikatory ad-slotów przy każdej aukcji RTB. Dlatego, że giełda już ma je przechowywane w bazie danych w pamięci.

  Szybsza wydajność przekłada się na ogólną poprawę czasu odpowiedzi reklamy/oferty potrzebnego do przeprowadzenia aukcji RTB.

  Zalety naszego rozwiązania

  • Stabilność: Ponieważ zmiany w inwentarzu dokonywane w SSP są pytane tylko przez populatora, są one przewidywalne i niezależne od liczby aktualizacji w systemie.
  • Skalowalność: Architektura mikroserwisowa pozwala SSP na wdrożenie dużej liczby instancji giełdy, co ostatecznie przekłada się na większe przychody z reklam dla wydawców.
  • Aktualny stan inwentarza: Wszystkie instancje giełdy są informowane o zmianach w inwentarzu jednocześnie.
  • Poprawiona wydajność: Wszystkie instancje giełdy pobierają nowy inwentarz jednocześnie, bez obciążania SSP ani populatora.

  Technologie, które wykorzystaliśmy

  TypeScript

  JavaScript

  React

  Formik

  Redux

  Fastify

  TypeORM

  Jest

  ESLint

  Rezultat

  Nasze rozwiązanie SSP/giełdy reklamowej zostało zaprojektowane, aby:

  • Przyspieszyć fazę rozwoju SSP.
  • Poprawić wydajność i skalowalność istniejących SSP.

  Sprawdź, jak możemy pomóc Ci z Twoim projektem

  Umów się na rozmowę z naszymi specjalistami i rusz do przodu ze swoim projektem