Rejoiner

Narzędzie e-commerce pozwalające skutecznie odzyskać klientów, którzy porzucili koszyk

W 2014 roku konsumenci na całym świecie wydali w sklepach internetowych 1,3 biliona dolarów. Branża eCommerce jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu w świecie internetowym i umożliwia firmom sprzedaż produktów i usług klientom na całym świecie.

Przed sklepami internetowymi stoi wciąż wiele wyzwań mających duży wpływ na dochody sklepu. Jednym z głównych takich problemów jest coraz bardziej popularne zjawisko porzucenia koszyka.

Współczynniki porzucania koszyka różnią się w zależności od branży, ale wahają się średnio w okolicach 58%.

Oznacza to, że jeśli średnia wartość zlecenia w sklepie internetowym wynosi 100,00 USD, i współczynnik opuszczana waha się na poziomie 50%, to skali miesiąca na każde 1000 klientów, którzy dodają produkty do swoich koszy, sklep e-commerce traci około 50 000 USD potencjalnych przychodów.

To problem, z którym borykają się sklepy internetowe.

Na szczęście jest Rejoiner.

Rejoiner

Clearcode imponuje mi pod względem wiedzy technicznej i szybkości reagowania problemy. Cięzko wyobrazić sobie lepszego partnera.

Mike Arsenault, współzałożyciel

Czym jest Rejoiner?

Rejoiner powstał w 2011 roku z inicjatywy trójki przyjaciół, którzy pracując w firmie SaaS odkryli, że jednym z największych problemów stojących przed wszystkimi firmami ecommerce jest zjawisko porzuconych koszyków.

Poszukiwano rozwiązania, które pomogłoby rozwiązać ten problem, ale okazało się, że takie rozwiązanie nie istnieje. Zdecydowali więc stworzyć Rejoinera.

Rejoiner oferuje sklepom online, niezależnie od rozmiaru, możliwość odzyskania części utraconych dochodów, związanych ze zjawiskiem porzucenia koszyka. Klienci mogą tworzyć serię niestandardowych kampanii e-mailowych wysyłanych do klientów, którzy zrezygnowali z zakupu w trakcie pobytu w sklepie. Kampania skupia się na produktach, które klient dodał do koszyka przed opuszczeniem styrony.

Rejoiner oferuje współczynnik odzyskiwania na poziomie od 10% do 20%, co w zależności od wysokości miesięcznych obrotów w sklepie, średniej wartości zamówienia i wskaźnika porzucenia, może oznaczać od kilku tysięcy do kilkuset tysięcy dolarów przychodów oszczędności. A to wszystko dzięki wysyłce kilku e-maili!

Wyzwania

Rejoiner odezwał się do nas z istniejącym rozwiązaniem, które było jeszcze wtedy w powijakach. Borykali się z wieloma problemami dotyczącymi wydajności procesu raportowania danych i brakowało im zasobów technicznych, aby poprawić, rozwijać i utrzymywać rozwiązanie wysokiej jakości, które byłoby skalowalne i pozwoliło na obsługę rosnącej bazy klientów.

Po konsultacji z załogą Rejoiner i ocenie ich platformy, zidentyfikowaliśmy wyzwania i nakreśliliśmy wstępne wymagania dla projektu…

Cele projektu

Po zidentyfikowaniu wyzwań doszliśmy do wniosku, że dla Rejoiner'a bardziej wykonalne i opłacalne byłoby wykonanie optymalizacji obecnej platformy, a nie zastąpienie jej całkowicie nowym rozwiązaniem. Cele projektu zostały określone biorąc pod uwagę zarówno wymagania użytkownika, jak i aspekty techniczne.

Po ustaleniu celów projektu z zespołem Rejoiner nasz zespół rozpoczął prace nad niezbędnymi udoskonaleniami i rozwinął wymagane funkcje.

Zidentyfikowaliśmy wyzwania i określiliśmy wymagania projektu:

 • Poprawa jakości kodu
 • Skonfigurowanie automatyzacji procesu wdrażania
 • Reorganizacja środowiska produkcyjnego
 • Poprawianie platformy od strony koncepcyjnej i schematu bazy danych
 • Opracowanie nowych funkcji i usprawnienie procesu raportowania
Poprawa wydajności platformy

zwiększenia stabilności platformy i umożliwienia obsługi rosnącej bazy klientów.

Większa elastyczność dla użytkowników

przy modyfikacji ustawień kampanii i kont.

Wdrożenie funkcji raportowania

w ramach platformy umożliwiającej użytkownikom tworzenie kampanii e-mailowych i analizowanie ich skuteczności.

Umożliwienie segmentacji użytkowników

i tworzenie kampanii skierowanych na te segmenty.

Umożliwienie użytkownikom tworzenia i zarządzania wieloma kampaniami

Stworzenie narzędzia testowania A/B

które pozwala użytkownikom na tworzenie różnych wariantów oraz testowanie i sprawdzanie wpływu zmian na skuteczność działań w sekcji raportów.

Automatyzacja procesu rozliczeniowego

Dla poprawy konwersji.

Rozwiązanie problemów związanych z tzw. false-positives

(np. Wiadomości lądujące w spamie) i skutecznością kampanii e-mailowej.

Rejoiner Dashboard

Rozwiązanie

Po ustaleniu celów projektu z zespołem Rejoiner nasz zespół rozpoczął prace nad niezbędnymi udoskonaleniami i rozwinął wymagane funkcje. Poniżej przedstawiamy wdrożone rozwiązania i osiągnięte dzięki nim wyniki:

działanie

Refaktoring kodu

Skutek

Baza kodu jest teraz dużo łatwiejsza w obsłudze, platforma działa lepiej i pozwala na łatwiejsze przeprowadzanie testów kodu.

działanie

Opracowaliśmy nowe funkcje i kontynuowaliśmy refaktoryzację i optymalizację platformy

Skutek

Platforma jest teraz bardzo rozbudowana, a dodawanie nowych funkcji jest dużo łatwiejsze i obarczone mniejszym ryzykiem niż wcześniej.

działanie

Automatyzacja procesu billingowego

Skutek

Wyeliminowaliśmy wiele prac, które w przeciwnym razie musiałyby być wykonywane przez użytkownika. Rozliczenia z użytkownikami są teraz zautomatyzowane, co pozwala oszczędzić wiele czasu.

działanie

Optymalizacja platformy

Skutek

Zwiększenie stabilności platformy.

działanie

Deployment automatyczny

Skutek

Wyeliminowano powtarzalne wdrożenia, co pozwoliło na oszczędność czasu, zmniejszyło liczbę błędów instalacji i pozwoliło programistom na częstsze publikowanie nowych funkcjonalności. Dzięki wprowadzeniu zautomatyzowanego wdrożenia udało nam się zredukować czas wdrożenia z 30-60 minut do kilku minut lub sekund, w zależności od zmiany.

działanie

Modyfikacja infrastruktury platformy i przeniesienie jej do innego dostawcy usług hostingowych

Skutek

Ulepszyliśmy infrastrukturę i stworzyliśmy lepsze podejście do organizacji platformy na różnych środowiskach testowych. Główną zmianą było wprowadzenie replikacji bazy danych, co z kolei umożliwiło redundancję. Oznacza to, że w przypadku awarii głównej bazy danych możemy użyć alternatywnej bazy danych, tym samym zwiększając dostępność platformy.

działanie

Zmiana schematu bazy danych

Skutek

Szybsze zapytania i możliwość sprawniejszego i wydajniejszego odzyskiwania danych z bazy danych, co eliminuje opóźnienie w wyświetlaniu raportów, pozwalając użytkownikom na natychmiastowe przeglądanie raportów.

działanie

Skonfigurowanie serwera ciągłej integracji (CI)

Skutek

Utworzenie oddzielnego środowiska testowego dla zachowania niezależności od środowiska lokalnego. Pozwala to naszemu zespołowi oszczędzić czas na testowaniu kodu, uniknąć niszczenia istniejącej logiki, znacznie wcześniej wykryć i naprawić błędy, a co za tym idzie oszczędzić czas w późniejszych etapach, oraz zapewnić, że nowe części kodu będą zgodne z resztą kodu.

The Solution

Jak udało nam się zrealizować projekt Rejoiner

Kluczem do pomyślnego projektu jest połączenie wiedzy technicznej, doświadczenia i umiejętności miękkich (takich jak komunikacja, zaufanie i wzajemne dążenie do osiągnięcia sukcesu).

Oto trzy główne obszary, które pozwoliły nam zrealizować projekt Rejoiner:

Nasza współpraca z zespołem Rejoiner

Nawiązaliśmy bliską współpracę z zespołem Rejoiner w charakterze partnera technologicznego.

 • Dzięki pełnej przejrzystości w zakresie postępu prac nad platformą zachęcaliśmy zespół Rejoiner'a do stałego zaangażowania.
 • Otworzyliśmy nasze kanały komunikacji i udzielaliśmy odpowiedzi na pytania i wątpliwości.
Nasze doświadczenie w budowaniu platform web-analytics

Na sukces projektu znacznie wpłynęło to, że platforma Rejoiner była projektem ściśle związanym z naszym obszarem specjalizacji. Nasze doświadczenie pozwoliło nam:

 • Łatwo rozwiązywać problemy, które napotkaliśmy już w przeszłości.
 • Szybciej budować platformę dzięki naszym umiejętnościom i doświadczeniu zdobytym w poprzednich, podobnych projektach.
 • Szybko zrozumieć wymagania i ograniczenia projektu, co spowodowało, że rozpoczęliśmy projekt wcześniej i utrzymaliśmy szybkie tempo tworzenia oprogramowania.
Nasze podejście do proaktywnego i zwinnego rozwoju oprogramowania

Nasze podejście Agile do rozwoju oprogramowania pozwoliło nam:

 • Zidentyfikować potencjalne problemy wcześnie, co pozwoliło nam albo je rozwiązać, albo unikać ich całkowicie.
 • Szybko zmieniać kierunek projektu jeśli pojawią lepsze rozwiązania.
 • Proponować lepsze rozwiązania dla firmy Rejoiner, co pozwoli nam osiągnąć lepszy wynik.

Pobierz case study projektu Rejoiner

aby dowiedzieć się, jakie funkcje zbudowaliśmy dla firmy Rejoiner, jak skutecznie osiągnęliśmy sukces, oraz jakie były wyniki projektu.

Download for free!

Sukces Rejoinera

Do tej pory klienci firmy Rejoiner wygenerowali ponad 56 milionów dolarów przychodów.
Rejoiner doceniło wielu dużych klientów:

Platforma pomogła swoim klientom odzyskać ponad 225 082 opuszczonych koszyków.

Z nami osiągniesz sukces!

Potrzebujesz wykwalifikowanego zespołu programistycznego AdTech & MarTech, który zajmie się twoim projektem i poprowadzi go dalej, dokładnie tak jak chcesz? Zrób pierwszy krok. Porozmawiaj z nami.

Get a free quote