Komponent do śledzenia danych i zdarzeń

Clearcode opracował MVP dla jednego z naszych wewnętrznych projektów — modułu trackera. Każda platforma AdTech i MarTech jest inna.

DSP pomagają reklamodawcom kupować zasoby reklamowe od wydawców w czasie rzeczywistym (RTB). CDP zbierają dane first-party z różnych źródeł, tworzą widok klienta (SCV) i kierują odbiorców do innych systemów i narzędzi.

Chociaż funkcjonalność i cel platform AdTech i MarTech są różne, wszystkie mają jedną wspólną cechę; wszystkie potrzebują komponentu, który zbiera i dostarcza dane z różnych źródeł (np. stron internetowych) do różnych systemów (np. DSP).

Ten komponent to moduł śledzący.

KLIENT

Firma technologiczna

BRANŻA

Reklama programatyczna

USŁUGA

AdTech

KRAJ

Polska

O Trackerze

Jeden z naszych zespołów deweloperskich stworzył narzędzie do śledzenia danych i zdarzeń, takich jak:

 • Wyświetlenia
 • Kliknięcia
 • Metryki wideo (np. czas oglądania i wskaźniki ukończenia wideo)

Projekt skupił się na komponencie dla DSP, ale można go dostosować do dowolnej platformy AdTech lub MarTech, która ma zbierać dane zdarzeń.

Głównym celem projektu było stworzenie narzędzia do śledzenia z najważniejszą funkcjonalnością, przykładowymi skrypty deployowania aplikacji, przykładowymi rozszerzeniami, dokumentacją i umożliwienie integracji narzędzia do śledzenia z innymi komponentami, takimi jak narzędzia analityczne i bazy danych do raportowania.

Nasz projekt rozwijaliśmy w taki sam sposób, w jaki rozwijamy wszystkie projekty AdTech i MarTech naszych klientów.

Najważniejsze informacje

Produkt

Tracker jest używany do zbierania danych zdarzeń (np. wyświetleń, kliknięć i metryk wideo) z różnych źródeł.

Rozwiązanie

Zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy autorski system do trackowania, który może być wykorzystany w przyszłych projektach dla klientów.

Cel projektu

To część naszego AdTech Foundations – różnych komponentów, które mogą pomóc naszym klientom zaoszczędzić miesiące czasu rozwoju i dziesiątki tysięcy dolarów podczas budowy platform AdTech i MarTech.

Technologie

Wybraliśmy języki programowania i stosy technologiczne, przeprowadzając testy benchamrkowe.

“”Nasz Tracker może być wykorzystany do zbierania danych i zdarzeń dla platform AdTech i MarTech.”

Krzysiek Trębicki

PROJECT MANAGER TRACKERA

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu było stworzenie narzędzia do śledzenia z najważniejszą funkcjonalnością, przykładowymi rozszerzeniami, przykładowymi skryptami wdrożeniowymi, dokumentacją i umożliwienie integracji z innymi komponentami, takimi jak narzędzia analityczne i bazy danych do raportowania.

Story map

Rozpoczęliśmy projekt od stworzenia mapy historii, aby:

 • Zdefiniować kluczowe komponenty i funkcje Trackera.
 • Zidentyfikować i rozwiązać główne wyzwania techniczne, takie jak wydajność, prędkość i skalowalność.
 • Zdecydować, jakie informacje powinny być zbierane i w jaki sposób. Zdefiniowaliśmy wymagania funkcjonalne.

Określanie wymagań funkcjonalnych

Na podstawie wyników story mappingu stworzyliśmy listę wymagań funkcjonalnych dla naszego narzędzia.

Tracker musi:

 • Obsługiwać wiele rodzajów żądań (wyświetleń, kliknięć, konwersji itp.).
 • Przetwarzać żądania i generować zdarzenia z odpowiednimi wymiarami i metrykami.
 • Pozwalać na konfigurowanie typów żądań i przetwarzanie zdarzeń.
 • Rozszerzać swoje podstawowe funkcje za pomocą wtyczek poprzez udostępnianie swojego interfejsu API.
 • Wystawiać generowane zdarzenia do określonych kolektorów (wtyczek) i pozwalać na ich przypisanie do konkretnych rodzajów zdarzeń poprzez konfigurację.
 • Obejmuje wbudowane kolektory dzienników i kolejek.
 • Obejmuje wbudowaną wtyczkę dla naszego komponentu zarządzania budżetem, ad bankera.
 • Obsługuje przekierowania żądań.

Określanie wymagań niefunkcjonalnych

Wymagania niefunkcjonalne projektu nie są związane z budowaniem działającego produktu, ale z wydajnością, skalowalnością, bezpieczeństwem, dostawą i interoperacyjnością Trackera.

Zidentyfikowaliśmy następujące wymagania niefunkcjonalne:

 • Wysoka dostępność (99,999%).
 • Wysoka liczba requestów na sekundę (2000 żądań/s).
 • Niska latencja przetwarzania żądań (średnio 15 ms).
 • Bezpieczeństwo
  • Prywatność – np. zapewnienie, że nie ujawniamy danych osobowych osobom trzecim, gdy musimy je udostępnić innym komponentom.
  • Dostępność – zapewnienie, że platforma nie będzie podatna na ataki typu DDoS.
 • Możliwość wdrożenia w AWS, GCP i Azure.
 • Możliwość integracji z customowymi wtyczkami.
 • Możliwość integracji z innymi komponentami DSP, takimi jak ad bankier.
 • Skalowalność platformy – tracker musi być w stanie obsługiwać zwiększający się ruch na zdarzeniach.
 • Idempotentność – przetwarzanie tych samych logów wiele razy w przypadku błędów lub tymczasowej niedostępności.

Wybór architektury i tech stacku

Wybraliśmy architekturę i stos technologiczny dla Trackera poprzez:

 • Badanie narzędzi do testowania wydajności języków programowania.
 • Porównywanie różnych tech stacków.

Główne metryki, które chcieliśmy przetestować, to:

 • Latencja żądań
 • Żądania na sekundę
 • Stosunek błędów
 • Percentyle opóźnień

Porównanie tech stacku

Zdecydowaliśmy się przetestować następujące języki programowania i technologie:

 • Golang (Go) ze względu na jego rosnącą popularność i nasze doświadczenie z nim.
 • Rust, ponieważ inne zespoły programistyczne używały go do budowy trackerów w przeszłości.
 • Python, ponieważ często pracujemy z tym językiem.
 • OpenResty = Nginx + Lua, ponieważ pozwala nam stworzyć tracker za pomocą tylko serwera HTTP nginx.

Pierwsze testy wydajności przeprowadziliśmy z wszystkimi technologiami, ale później skupiliśmy się na przeprowadzeniu dodatkowych testów za pomocą narzędzi wrk2, gatling i locust.

Wszystkie trzy narzędzia zostały skonfigurowane tak, aby umożliwić maksymalną elastyczność.

Wyniki i wybrany język programowania

Dwa najlepiej działające języki programowania to Nginx + Lua i Golang, i mimo że miały podobne wyniki we wszystkich narzędziach do testowania wydajności, wybraliśmy Golang ze względu na obecne potrzeby rynku i jego popularność.

Scoping MVP zajął 1 sprint (2 tygodnie).

MVP

Po zakończeniu scopingu MVP i wybraniu architektury oraz tech stacku, rozpoczęliśmy budowanie MVP trackera.

Zbudowaliśmy trackera w 5 sprintach (10 tygodni).

Oto co działo się po kolei.

Sprint 1

W tym sprincie:

 • Wdrożyliśmy najważniejszą funkcjonalność.
 • Skonfigurowaliśmy typy zdarzeń.
 • Utworzyliśmy benchmarki jako continuus integration (CI).
 • Wygenerowaliśmy benchmarki w formie wizualnej.

Sprint 2

W tym sprincie:

 • Utworzyliśmy i przetestowaliśmy przekierowania żądań.
 • Przetestowaliśmy trackera.

Sprint 3

W tym sprincie:

 • Zbudowaliśmy wtyczkę do komponentu przechowywania logów.
 • Poprawiliśmy konfiguracje dla tworzenia dowolnych ścieżek śledzenia.
 • Stworzyliśmy dokumentację trackera.

Sprint 4

W tym sprincie:

 • Stworzyliśmy wtyczkę dla ad bankiera (komponent zarządzania budżetem).
 • Skonfigurowaliśmy event extraction.
 • Przeprowadziliśmy testy end-to-end.

Sprint 5

W tym sprincie:

 • Utworzyliśmy dokumentację generowaną automatycznie.
 • Stworzyliśmy krótki przewodnik po trackerze.
 • Zbudowaliśmy Docker images i wypchnęliśmy je do wewnętrznego rejestru.

Technologie, które wykorzystaliśmy

TypeScript

JavaScript

Python

React

NodeJS

GO

Angular

Rezultat

Tracker został zaprojektowany w celu:

 • Przyspieszenia wydewelopowania customowej platformy AdTech lub MarTech.
 • Rozszerzenia funkcjonalności istniejących platform AdTech lub MarTech o możliwość zbierania danych.

Sprawdź, jak możemy pomóc Ci z Twoim projektem

Umów się na rozmowę z naszymi specjalistami i rusz do przodu ze swoim projektem