Akcjonariat

 1. O firmie

  Clearcode S.A. z siedzibą we Wrocławiu
  ul. Świętego Antoniego 2/4
  Wrocław, 50-073 Polska
  NIP: 9542682325
  REGON: 241234369

  Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  KRS 0000615871 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
  VI wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 2. Akcjonariat (akcjonariusze)
  • Kapitał zakładowy
   • Wysokość kapitału zakładowego: 245 933,70 PLN
   • Liczba akcji wszystkich emisji: 2459337
   • Wartość nominalna akcji: 0,10 PLN
   • Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 245 933,70 PLN